Inwendig gebruik van dōTERRA-oliën

Het inwendige gebruik van essentiële oliën is nog steeds een controversieel onderwerp. De volgende vragen worden steeds opnieuw gesteld:

  • Zijn essentiële oliën veilig voor inwendig gebruik?
  • Kan olie inwendig worden gebruikt?
  • Levert het inwendige gebruik van essentiële oliën enig gezondheidsvoordeel op?

Zulke vragen worden al jaren door aromatherapeuten en amateurs besproken.

Wees in ieder geval voorzichtig met het gebruik van de essentiële oliën. Dit artikel (en mijn website in het algemeen) gaat uitsluitend over de natuurlijke essentiële oliën van dōTERRA. Probeer de tips en toepassingsmethoden niet uit met oliën van mindere kwaliteit.

Mijn persoonlijke ervaringen

Voordat ik dōTERRA-oliën leerde kennen, durfde ik het nauwelijks aan om essentiële oliën inwendig te gebruiken. Dit vooral omdat de meeste literatuur over aromatherapie die ik vóór dōTERRA las, dit ontmoedigde door te beweren dat alleen een expert de vermeende gevaren kon inschatten. Deze beweringen gelden zeker voor conventionele oliën, want zelfs op de verpakkingen of etiketten van biologische en zogenaamd zuivere oliën uit de biowinkel staan vaak symbolen die daadwerkelijk toxische stoffen aanduiden. Vóór dōTERRA gebruikte ik essentiële oliën voornamelijk aromatisch.

Pas toen ik de dōTERRA-oliën leerde kennen, realiseerde ik me dat essentiële oliën ook zonder problemen uitwendig en inwendig gebruikt kunnen worden en welke geweldige resultaten ze kunnen opleveren voor je welzijn en gezondheid. Na korte tijd werd mij duidelijk dat dōTERRA-oliën van veel hogere kwaliteit zijn dan de oliën die ik eerder had geprobeerd.

Hoewel ik dōTERRA-oliën voornamelijk uitwendig en aromatisch gebruik, heb ik ze persoonlijk ook meerdere keren inwendig gebruikt en heb ik met deze toepassingsmethode zeer goede ervaringen. Zoals met zo veel dingen moet je langzaam beginnen en niet overdrijven. Neem je meer dan de aanbevolen dosis, dan kan dat meer kwaad dan goed doen. Maar zo is het met alles. Regelmatig liters cola, Red Bull of alcohol drinken schaadt het lichaam ook. Over het inwendige gebruik van essentiële oliën hoeven we dus niet paniekerig te doen.

Als je je gezonde verstand gebruikt en het officiële dōTERRA-advies opvolgt dat is opgesteld door deskundigen, kun je niet echt veel verkeerd doen. dōTERRA beschikt over een team van experts en voert voortdurend kwaliteitscontroles uit. Er is ook literatuur die specifiek naar dōTERRA-oliën verwijst. Zelfs als leek kun je gemakkelijk bepalen welke oliën je in welke gevallen inwendig kunt gebruiken en hoe je ze moet doseren.

Essentiële oliën als voedingssupplementen

In de afgelopen decennia is het gebruik van aromatherapie vooral beperkt gebleven tot aromatisch en uitwendig gebruik, waarschijnlijk omdat er niet genoeg onderzoek is gedaan naar het inwendige gebruik. Essentiële oliën kunnen echter ook worden gebruikt als voedingssupplementen ter ondersteuning van de gezondheid. Sommige oliën hebben sterke antioxiderende eigenschappen alsook vele andere positieve invloeden op ons welzijn en immuunsysteem. Zoals ik al zei, hecht dōTERRA veel belang aan uitgebreide studies met betrekking tot essentiële oliën en beschikt het over een team van deskundigen, die zowel de kwaliteit van de oliën kunnen garanderen als gezaghebbende uitspraken kunnen doen over hun mogelijke toepassingen.

Essentiële oliën ondersteunen het immuunsysteem en zijn in staat om de gezondheid op een volledig natuurlijke manier te herstellen. Veel essentiële oliën kunnen daarom ook inwendig worden gebruikt. Als we deze toepassing zouden uitsluiten, zouden we waarschijnlijk de meest effectieve toepassing van essentiële oliën opgeven. Aanhoudend onderzoek naar essentiële oliën bevestigt zowel hun vele therapeutische voordelen als de veiligheid van de inwendige toepassing.

Beter begrip van toxiciteit

‘Toxiciteit’ is een term die het punt aanduidt waarop een stof letsel of schade aan het lichaam veroorzaakt. Water, vitaminen en mineralen — allemaal stoffen die essentieel zijn voor het leven — kunnen een toxisch effect hebben als ze in voldoende hoge doses worden ingenomen. Alle essentiële oliën hebben ook een toxische dosis, maar deze ligt altijd ver boven de aanbevolen dosering. In plaats van alleen de bijwerkingen van overmatig gebruik te bespreken, is het eigenlijk veel belangrijker om het te hebben over de buitengewone voordelen van een juist en veilig inwendig gebruik van essentiële oliën.

Er zijn bepaalde essentiële oliën die beslist niet inwendig mogen worden gebruikt, zoals Wintergreen, een olie met een hoog gehalte aan methylsalicylaat. Dit chemische profiel maakt Wintergreen echter wel tot een effectief middel tegen bepaalde klachten en ter ondersteuning van een gezonde ontstekingsreactie. Wintergreen wordt niet aanbevolen voor inwendig gebruik, hoewel het in kleine hoeveelheden niet giftig zou zijn. Wintergreen is echter het effectiefst als het op een gerichte manier uitwendig op een specifieke plek wordt toegepast.

Een belangrijk punt bij het gebruik van essentiële oliën is dat je naar elke olie afzonderlijk moet kijken in plaats van te generaliseren. Kijk je goed naar het specifieke chemische profiel en de individuele therapeutische voordelen van een olie, dan kun je de beste toepassing vinden.

Kwaliteitscontroles

Momenteel is er geen erkende regelgevende instantie die toezicht houdt op de productie van essentiële oliën en ook zijn er geen universele normen of protocollen waaraan het gebruik van essentiële oliën is onderworpen. Daarom heeft dōTERRA volgens de hoogste eisen zijn eigen proces voor kwaliteitswaarborging gecreëerd: Certified Pure Therapeutic Grade (CPTG), oftewel Gecertificeerd zuiver therapeutische kwaliteit.

Om veilig en effectief te zijn, moeten essentiële oliën de juiste chemische samenstelling hebben en vrij zijn van onzuiverheden of vervalsingen. Dit is natuurlijk vooral belangrijk voor inwendig gebruik maar ook voor uitwendig en aromatisch gebruik. Om ervoor te zorgen dat elk flesje dōTERRA-olie voldoet aan de hoge normen van samenstelling en veiligheid, hanteert dōTERRA de richtlijnen voor analysemethoden van onafhankelijke derden.

Wetenschappelijke achtergrond

Hoewel uitwendige en aromatische toepassingen het vaakst bestudeerd zijn, verschijnen er steeds meer nieuwe studies die de doeltreffendheid en veiligheid van inwendig gebruik bevestigen. Van de verbetering van emotioneel welzijn tot de bescherming van vitale organen, de inwendige toepassing van essentiële oliën is een inspirerend onderzoeksgebied dat zich steeds sneller ontwikkelt. Hoe dieper we de wetenschap van essentiële oliën bestuderen, hoe meer we hun fysiologische relevantie begrijpen. Ook al zijn er nog veel dingen te onderzoeken en te begrijpen en onderzoek nodig blijft, toch kunnen we nu al profiteren van veilig en klinisch onderbouwd inwendig gebruik van essentiële oliën.

Afsluitende woorden over toepassingen

In ieder geval moet nogmaals worden benadrukt — vooral voor leken — dat essentiële oliën innemen niet licht mag worden opgevat.

Vanwege hun krachtige werking is het belangrijk om bij het gebruik van essentiële oliën dezelfde voorzichtigheid en veiligheidsmaatregelen in acht te nemen als bij medicijnen, voedingsmiddelen of stimulerende middelen. Maar bij zorgvuldig gebruik kunnen veel essentiële oliën veilig en effectief inwendig worden toegediend. Door hun veelzijdige toepassingsmogelijkheden kun je op een natuurlijke manier voor je eigen gezondheid en dat van je gezin zorgen.

Deze uitspraken hebben voornamelijk betrekking op dōTERRA-producten, die ik uit eigen ervaring met overtuiging kan aanbevelen en die veilig kunnen worden ingenomen. Met andere essentiële oliën moet je bijzonder voorzichtig zijn, vooral als je hun exacte oorsprong of de kwaliteitsnormen niet kent. Gebruik geen essentiële oliën en/of olieproducten die niet de relevante feiten van een voedingssupplement op het etiket vermelden.

Disclaimer: dōTERRA-producten zijn niet officieel goedgekeurd voor de diagnose, behandeling, genezing of preventie van ziekten, maar worden beschouwd als voedingssupplementen. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en personen met bekende ziekten dienen een arts te raadplegen voordat ze een dōTERRA-product gebruiken.

Voor meer informatie en persoonlijk advies kun je altijd contact met mij opnemen: maja.vrieling@gmail.com

Terug naar het overzicht: dōTERRA-toepassingen